Chinh sách bảo hành đổi trả

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI TRẢ:


Khách hàng gửi yêu cầu nêu rõ lý do và hình ảnh đối với hàng lỗi, hỏng vào địa chỉ email: Tantamstore@gmail.com

công ty gửi phản hồi trong vòng 24 giờ và thương lượng trực tiếp với khách hàng.

Sau khi khách hàng và công ty đạt thống nhất, sản phẩm sẽ được trả hàng hoàn tiền, gửi bổ sung hoặc hoàn tiền một phần (không cần trả hàng).

 

1
Bạn cần hỗ trợ?