Thông tin thanh toán

Số TK: 1500216482547 , Nguyễn Thu Trang , Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội

Số TK: 12910000100536 , Nguyễn Thu Trang , Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội
.
Số TK:  0971000020829 , Nguyễn Thu Trang, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Hà Nội

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?