Tên miền quốc tế

  TANTAM.VN hỗ trợ bạn đăng ký tên miền với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất, thủ tục đơn giản nhất
  Giá tantam.vn: 29,000 đ
  Đơn vị tính:Bộ
  Chọn số lượng:Sẵn hàng
  TẬN TÂM MALL:Số 62 Ngách 4/1 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội (*)Có chỗ đỗ ô tô miễn phí(*)
  Thời gian:Từ 8h đến 22h tất cả các ngày trong tuần
  Bạn cần hỗ trợ?
  Chát với chúng tôi:

   

  BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

  Tên miền

  Phí cài đặt

  Phí duy trì hàng năm

  Phí Chuyển về

  .xyz

  Miễn phí

  280.000 đ   29.000 đ 
  (Áp dụng năm đầu tiên)

  263.000 đ

  .com

  Miễn phí

  280.000 đ 199.000 đ
  (Áp dụng năm đầu tiên)

  210.000 đ

  .net

  Miễn phí

  280.000 đ 199.000 đ
  (Áp dụng năm đầu tiên)

  210.000 đ

  .org

  Miễn phí

  280.000 đ

  230.000 đ

  .info

  Miễn phí

  280.000 đ

  230.000 đ

  .us

  Miễn phí

  205.000 đ

  205.000 đ

  .biz

  Miễn phí

  280.000 đ

  230.000 đ

  .cc

  Miễn phí

  460.000 đ

  460.000 đ

  .asia

  Miễn phí

  360.000 đ

  360.000 đ

  .eu

  Miễn phí

  280.000 đ

  Không được phép transfer

  .me

  Miễn phí

  610.000 đ

  610.000 đ

  .tel

  Miễn phí

  340.000 đ

  289.000 đ

  .ws

  Miễn phí

  460.000 đ

  460.000 đ

  .name

  Miễn phí

  229.000 đ

  195.000 đ

  .tv

  Miễn phí

  705.834 đ

  519.000 đ

  .mobi

  Miễn phí

  460.000 đ

  460.000 đ

  .bz

  Miễn phí

  610.000 đ

  610.000 đ

  .mn

  Miễn phí

  910.000 đ

  910.000 đ

  .in

  Miễn phí

  340.000 đ

  340.000 đ

  .co.uk

  Miễn phí

  205.000 đ

  205.000 đ

  .co

  Miễn phí

  610.000 đ

  610.000 đ

  .ca

  Miễn phí

  360.000 đ

  360.000 đ

  .es

  Miễn phí

  280.000 đ

  210.000 đ

  .de

  Miễn phí

  280.000 đ

  210.000 đ

  .xxx

  Miễn phí

  2.063.000 đ

  2.400.000 đ

  .com.ru

  Miễn phí

  280.000 đ

  210.000 đ

  .pro

  Miễn phí

  360.000 đ

  306.000 đ

  .sx

  Miễn phí

  832.000 đ

   

  .pw

  Miễn phí

  213.000 đ

  181.000 đ

  .nl

  Miễn phí

  227.000 đ

  193.000 đ

  .in.net

  Miễn phí

  185.000 đ

  157.000 đ

  .la

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .solar

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .house

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .florist

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .coffee

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .marketing

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .farm

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .cool

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .watch

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .bargains

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .boutique

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .cheap

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .zone

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .works

  Miễn phí

  144.000 đ

  122.000 đ

  .domains

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .cab

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .computer

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .academy

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .builders

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .training

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .glass

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .camp

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .repair

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .codes

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .viajes

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .holiday

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .expert

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .limo

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .international

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .company

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .systems

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .management

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .center

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .email

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .solutions

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .support

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .agency

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .education

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .institute

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .singles

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .bike

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .plumbing

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .guru

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .clothing

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .camera

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .estate

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .enterprises

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .construction

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .contractors

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .kitchen

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .land

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .ventures

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .holdings

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .diamonds

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .voyage

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .careers

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .recipes

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .club

  Miễn phí

  364.000 đ

  309.000 đ

  .buzz

  Miễn phí

  2.726.000 đ

  2.181.000 đ

  .equipment

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .gallery

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .graphics

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .lighting

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .photography

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .tips

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .today

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .technology

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .directory

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .photos

  Miễn phí

  485.000 đ

  388.000 đ

  .ninja

  Miễn phí

  447.000 đ

  380.000 đ

  .dance

  Miễn phí

  1.169.000 đ

  936.000 đ

  .democrat

  Miễn phí

  1.568.000 đ

  1.255.000 đ

  .futbol

  Miễn phí

  364.000 đ

  309.000 đ

  .immobilien

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .reviews

  Miễn phí

  667.000 đ

  567.000 đ

  .shoes

  Miễn phí

  739.000 đ

  592.000 đ

  .moda

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .rest

  Miễn phí

  887.000 đ

   

  .bar

  Miễn phí

  2.977.000 đ

   

  .associates

  Miễn phí

  731.000 đ

   

  .media

  Miễn phí

  731.000 đ

   

  .lease

  Miễn phí

  1.186.000 đ

   

  .kaufen

  Miễn phí

  1.654.000 đ

   

  .toys

  Miễn phí

  731.000 đ

   

  .town

  Miễn phí

  731.000 đ

   

  .university

  Miễn phí

  1.183.000 đ

   

  .uk

  Miễn phí

  199.000 đ

  169.000 đ

  .accountants

  Miễn phí

  2.179.000 đ

  1.852.000 đ

  .actor

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .attorney

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .audio

  Miễn phí

  2.437.000 đ

  263.000 đ

  .berlin

  Miễn phí

  1.244.000 đ

  1.057.000 đ

  .bharat

  Miễn phí

  229.000 đ

  195.000 đ

  .bid

  Miễn phí

  722.000 đ

  614.000 đ

  .blackfriday

  Miễn phí

  2.484.000 đ

  707.000 đ

  .blue

  Miễn phí

  364.000 đ

  309.000 đ

  .build

  Miễn phí

  1.657.000 đ

  1.408.000 đ

  .capetown

  Miễn phí

  612.000 đ

  520.000 đ

  .casa

  Miễn phí

  612.000 đ

  520.000 đ

  .christmas

  Miễn phí

  1.338.000 đ

  567.000 đ

  .click

  Miễn phí

  249.000 đ

  146.000 đ

  .cn

  Miễn phí

  213.000 đ

  181.000 đ

  .cn.com

  Miễn phí

  969.000 đ

  824.000 đ

  .co.com

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .co.de

  Miễn phí

  257.000 đ

  218.000 đ

  .com.de

  Miễn phí

  199.000 đ

  169.000 đ

  .consulting

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .cooking

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .country

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .credit

  Miễn phí

  2.179.000 đ

  1.852.000 đ

  .creditcard

  Miễn phí

  3.444.000 đ

  2.927.000 đ

  .cricket

  Miễn phí

  1.657.000 đ

  1.408.000 đ

  .degree

  Miễn phí

  969.000 đ

  824.000 đ

  .dentist

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .desi

  Miễn phí

  419.000 đ

  356.000 đ

  .diet

  Miễn phí

  2.460.000 đ

  380.000 đ

  .durban

  Miễn phí

  612.000 đ

  520.000 đ

  .enegry

  Miễn phí

  2.152.000 đ

  1.829.000 đ

  .engineer

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .fashion

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .fishing

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .flowers

  Miễn phí

  2.578.000 đ

  590.000 đ

  .forsale

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .garden

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .gift

  Miễn phí

  447.000 đ

  380.000 đ

  .global

  Miễn phí

  1.657.000 đ

  1.408.000 đ

  .green

  Miễn phí

  2.069.000 đ

  1.759.000 đ

  .guitars

  Miễn phí

  5.484.000 đ

  567.000 đ

  .haus

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .help

  Miễn phí

  589.000 đ

  380.000 đ

  .hiphop

  Miễn phí

  2.297.000 đ

  380.000 đ

  .horse

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .host

  Miễn phí

  2.124.000 đ 115.000 đ
  (Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

  1.805.000 đ

  .hosting

  Miễn phí

  7.165.000 đ

  567.000 đ

  .ink

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .investments

  Miễn phí

  2.179.000 đ

  1.852.000 đ

  .jobs

  Miễn phí

  3.307.000 đ

  2.811.000 đ

  .joburg

  Miễn phí

  612.000 đ

  520.000 đ

  .juegos

  Miễn phí

  7.118.000 đ

  263.000 đ

  .kim

  Miễn phí

  364.000 đ

  309.000 đ

  .lawyer

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .link

  Miễn phí

  249.000 đ

  193.000 đ

  .loans

  Miễn phí

  2.179.000 đ

  1.852.000 đ

  .london

  Miễn phí

  1.107.000 đ

  941.000 đ

  .luxury

  Miễn phí

  13.207.000 đ

  11.226.000 đ

  .menu

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .mortgage

  Miễn phí

  1.107.000 đ

  941.000 đ

  .nyc

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .ooo

  Miễn phí

  639.000 đ

  543.000 đ

  .party

  Miễn phí

  667.000 đ

  567.000 đ

  .pics

  Miễn phí

  589.000 đ

  380.000 đ

  .pictures

  Miễn phí

  309.000 đ

  263.000 đ

  .pink

  Miễn phí

  364.000 đ

  309.000 đ

  .press

  Miễn phí

  1.657.000 đ 115.000 đ
  (Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

  1.408.000 đ

  .property

  Miễn phí

  5.484.000 đ

  567.000 đ

  .pub

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .quebec

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .red

  Miễn phí

  364.000 đ

  309.000 đ

  .rocks

  Miễn phí

  282.000 đ

  240.000 đ

  .rodeo

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .sagathan

  Miễn phí

  309.000 đ

  263.000 đ

  .sc

  Miễn phí

  2.344.000 đ

  1.992.000 đ

  .science

  Miễn phí

  667.000 đ

  567.000 đ

  .sexy

  Miễn phí

  1.056.000 đ

  380.000 đ

  .shabaka

  Miễn phí

  419.000 đ

  356.000 đ

  .social

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .software

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .soy

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .space

  Miễn phí

  199.000 đ 35.000 đ
  (Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

  169.000 đ

  .surf

  Miễn phí

  612.000 đ

  520.000 đ

  .tattoo

  Miễn phí

  846.000 đ

  567.000 đ

  .tires

  Miễn phí

  2.152.000 đ

  1.829.000 đ

  .tokyo

  Miễn phí

  392.000 đ

  333.000 đ

  .trade

  Miễn phí

  722.000 đ

  614.000 đ

  .uno

  Miễn phí

  419.000 đ

  356.000 đ

  .vc

  Miễn phí

  942.000 đ

  801.000 đ

  .vegas

  Miễn phí

  1.382.000 đ

  1.175.000 đ

  .vodka

  Miễn phí

  694.000 đ

  590.000 đ

  .wang

  Miễn phí

  309.000 đ

  263.000 đ

  .webcam

  Miễn phí

  722.000 đ

  614.000 đ

  .website

  Miễn phí

  474.000 đ 35.000 đ
  (Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

  403.000 đ

  .wedding

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .wiki

  Miễn phí

  639.000 đ

  543.000 đ

  .rest

  Miễn phí

  887.000 đ

  754.000 đ

  .sx

  Miễn phí

  832.000 đ

  707.000 đ

  .date

  Miễn phí

  739.000 đ

   

  .top

  Miễn phí

  280.000 đ 50.000 đ
  (Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

  250.000 đ

  .win

  Miễn phí

  667.000 đ

   

  .com.au

  Miễn phí

  630.000 đ

   

  .download

  Miễn phí

  770.000 đ

   

  .online

  Miễn phí

  850.000 đ 28.000 đ
  (Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

   

  .life

  Miễn phí

  750.000 đ

   

  .shop

  Miễn phí

  830.000 đ

   

  .yoga

  Miễn phí

  675.000 đ

   

  .site

  Miễn phí

  800.000 đ 50.000 đ
  (Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

   

  .com.au

  Miễn phí

  630.000 đ

   

  .travel

  Miễn phí

  2.530.000 đ

   

  Tên miền Tiếng Việt .com

  Miễn phí

  308.000 đ

   

  Tên miền Tiếng Việt .net

  Miễn phí

  308.000 đ

   

  Tên miền Tiếng Việt .info

  Miễn phí

  308.000 đ

   

  .fr

  Miễn phí

  570.000 đ

   

  .run

  Miễn phí

  800.000 đ

   

  .fun

  Miễn phí

  452.000 đ 70.000 đ
  (Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

   

  .sale

  Miễn phí

  828.000 đ

   

  .sex

  Miễn phí

  1.969.000 đ

   

  .adult

  Miễn phí

  1.969.000 đ

   

  .adult

  Miễn phí

  1.969.000 đ

   

  .porn

  Miễn phí

  1.969.000 đ

   

  .photo

  Miễn phí

  612.000 đ

   

  .tech

  Miễn phí

  1.296.000 đ 92.000 đ
  (Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

   

  .tk

  Miễn phí

  0 đ

   

  .store

  Miễn phí

  920.000 đ 70.000 đ
  (Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)

   

  .io

     

  .casino

  Miễn phí

  3.799.000 đ

   

  .it

  Miễn phí

  1.000.000 đ

   

  .cloud

  Miễn phí

  589.000 đ

   

  .world

  Miễn phí

  600.000 đ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Báo giá trên chưa bao gồm 10%  VAT

  Xem thêm Phần mềm | Tên miền

  1
  Bạn cần hỗ trợ?